This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here . Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

News

Zakon Maltański bierze udział w dwudniowej wideokonferencji ministerialnej na temat promowania wolności religii i przekonań

17/11/2020 


W dniach 16 i 17 listopada odbyła się trzecia Ministerialna Konferencja na rzecz Wolności Religii lub Przekonań, zorganizowana w formie wideokonferencji. Jego gospodarzem po raz pierwszy była Polska, a dwie poprzednie edycje, w 2018 i 2019 r., zwołane zostały w Stanach Zjednoczonych.

W pierwszym dniu wydarzenia wzięli udział przedstawiciele blisko 60 państw i organizacji międzynarodowych, w tym ministrowie spraw zagranicznych, wiceministrowie spraw zagranicznych oraz specjalni wysłannicy ds. wolności religii. Ze strony Zakonu Maltańskiego udział wzięli m.in. Wielki Kanclerz Albrecht von Boeselager, Ambasador Stefano Ronca, Sekretarz Generalny do Spraw Zagranicznych oraz Niels Carl A. Lorijn, Ambasador Zakonu w Polsce.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie ministerialne International Religious Freedom or Belief Alliance (IRFBA), zorganizowane przez Stany Zjednoczone. IRFBA to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości i koordynacji działań na rzecz ochrony członków mniejszości religijnych przed prześladowaniami i zwalczania dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania. Jej Deklaracja Zasad opiera się na art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stanowi, że każdy ma wolność wierzyć lub nie wierzyć, zmieniać wiarę, spotykać się samotnie na modlitwie lub zbiorowo w celu oddawania czci. Sojusz, zainaugurowany w lutym 2020 r., zrzesza 32 państwa reprezentujące wszystkie regiony geograficzne świata. Zakon Maltański dołączył do IRFBA jako członek obserwator we wrześniu 2020 roku.

W swoim przemówieniu Wielki Kanclerz podziękował krajom członkowskim za zaproszenie Zakonu Maltańskiego do przystąpienia do IRFBA i podkreślił niezachwiane wartości, które leżą u podstaw globalnej misji humanitarnej Zakonu: solidarność, hojność, współczucie i poszanowanie podstawowych praw i godności każdej osoby oraz wszystkich mniejszości. Docenił ważną rolę instytucji wyznaniowych w promowaniu wolności religii i przekonań oraz potwierdził zaangażowanie Zakonu w promowanie dialogu międzyreligijnego i większego zrozumienia między- i wewnątrz-religijnego.

Ambasada Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce

Ulica Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa Poland

Tel: +48 22/8272546 - Email: [email protected]