This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here . Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

News

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia od Namiestnika Wielkiego Mistrza

23/12/2020 


Drodzy współbracia i współsiostry, drodzy wolontariusze i sympatycy Zakonu Maltańskiego na całym świecie,

To, co mamy zamiar przeżyć, to Boże Narodzenie bardzo różne od wszystkich innych. Zazwyczaj jest to czas dzielenia się i bycia blisko naszych bliskich, zwłaszcza osób starszych i chorych. Święta Bożego Narodzenia w tym roku są natomiast czasem, który wymaga wyrzeczenia się i poczucia odpowiedzialności. Pozwólmy się oświecić promieniem światła pochodzącym z Betlejem.

Rok, który pozostawiamy za sobą, zmusił nas do stawienia czoła niewyobrażalnym wyzwaniom. Pandemia wywołana przez Covid-19 zmieniła nasze zachowania, nasz sposób życia, zmuszając każdego z nas do pozbawienia się radości dzielenia się chwilami życia z najbliższymi. Sytuacja, w której żyjemy, wymaga indywidualnego wysiłku. Nigdy wcześniej nie było tak jasne, że dobro wszystkich zależy od działań każdego z nas. Naszym obowiązkiem jest ochrona najsłabszych, chorych, niepełnosprawnych, osób starszych: tych, którzy najbardziej cierpią w tym kryzysie zdrowotnym. Nasze myśli są więc z nimi, jak wielokrotnie prosił o to papież Franciszek w ostatnich miesiącach. „Módlmy się dzisiaj za osoby starsze, zwłaszcza za tych, którzy są w izolacji lub w domach opieki. Oni boją się, boją się umierać w samotności. Oni są naszymi korzeniami, naszą historią. Dali nam wiarę, tradycje, poczucie przynależności do ojczyzny.”

Boże Narodzenie daje mi możliwość wyrażenia serdecznych podziękowań wszystkim wam, członkom, wolontariuszom i wszystkim pracownikom Zakonu Maltańskiego zaangażowanym w działalność medyczną i społeczną we Włoszech i w wielu krajach na całym świecie. Wasz duch służby, wasz profesjonalizm i entuzjazm, który widzę w oczach wielu młodych wolontariuszy, są dla mnie powodem do dumy. Jak powiedziałem dzień po wyborze na urząd Namiestnika Wielkiego Mistrza w listopadzie bieżącego roku, moim obowiązkiem jest uczczenie tego godnego pochwały zaangażowania.

Wszędzie na świecie, dzięki waszej odwadze i sile, nie zostawiliście naszych Panów chorych samych. Nauczyłem się z wielkim podziwem o waszej zdolności do przystosowania wielu projektów do nowych potrzeb spowodowanych kryzysem zdrowotnym. Z wielką wyobraźnią stworzyliście nowe usługi, które przynoszą ulgę ponad granicami fizycznymi i geograficznymi. Mam na myśli, na przykład, dostawy żywności i leków dla osób odizolowanych lub żyjących samotnie i chorych; myślę także o wsparciu oferowanym przez naszych psychologów przez telefon.

Tę trudną sytuację pogarszają poważne konflikty, które nadal plamią krwią wiele części świata, od Bliskiego Wschodu po Afrykę, gdzie Zakon Maltański jest nadal silnie obecny. Zdolność do dialogu i współpracy z ludami różnych wyznań i tradycji przypomina nam o ważnym nauczaniu pozostawionym przez założyciela Zakonu Maltańskiego, Fra’ Gerarda, którego śmierć dziewięć wieków temu upamiętniliśmy w tym roku.

Życzę wam wszystkim i waszym rodzinom świętego Bożego Narodzenia pełnego pokoju i pogody ducha. Módlmy się do naszego Pana, aby Nowy Rok był odrodzeniem i nadzieją dla nas wszystkich, szczególnie dla tych, którzy najbardziej ucierpieli z powodu skutków tego wirusa i wynikającego z niego kryzysu gospodarczego.

Z moimi braterskimi pozdrowieniami,

Fra’ Marco Luzzago

Ambasada Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce

Ulica Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa Poland

Tel: +48 22/8272546 - Email: [email protected]