This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here . Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

News

Wielki Szpitalnik odwiedza punkty pomocy na granicy z Ukrainą, aby wesprzeć pracę wolontariuszy

25/03/2022 


Wielki Szpitalnik Zakonu Maltańskiego, Dominique de La Rochefoucauld-Montbel, udał się w niedzielę na granicę polsko-ukraińską, aby ocenić działania pomocowe i udzielić wsparcia wielu wolontariuszom niestrudzenie pracującym na miejscu. Towarzyszyli mu Niels Lorijn, ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce, Jan Rościszewski, szpitalnik Polskiego Związku Zakonu Maltańskiego oraz dr n. med. Marcin Świerad, szef Maltańskiej Służby Meducznej.

W ośrodku dla uchodźców w Korczowej delegację Zakonu powitała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. W ramach dwudniowej podróży grupa odwiedziła placówki pomocy medycznej i socjalnej Zakonu Maltańskiego w Krakovcu (UA), Krościenku i Krakowie, a także placówkę zaopatrzeniową Zakonu Maltańskiego w Komborni. W poniedziałek w Krakowie dołączyli do nich wysocy rangą członkowie polskich i niemieckich stowarzyszeń Zakonu oraz Malteser International.

Do tej pory Malteser International i lokalne organizacje pomocowe Zakonu na Ukrainie i w krajach sąsiednich dostarczyły pomoc humanitarną i medyczną dla około 275 000 ofiar, 65 000 posiłków dla uchodźców oraz 47 ciężarówek ze środkami medycznymi, żywnością, sprzętem i innymi towarami do 18 miejsc na Ukrainie. W związku z rosnącymi potrzebami przesiedleńców, Zakon w miarę możliwości rozszerza również swoje dotychczasowe projekty w Donbasie i Mariupolu. We Lwowie i Iwano Frankowsku przesiedleńcy otrzymują zakwaterowanie.

W Polsce Zakon Maltański prowadzi punkty pomocy medycznej i socjalnej na przejściach granicznych w Hrebennem (Lubycza) i Krościenku oraz na dworcach kolejowych w Krakowie i Katowicach. Prowadzi również 13 punktów zbiórki i dwa węzły transportowe środków medycznych, żywności, odzieży i sprzętu, a także oferuje uchodźcom zakwaterowanie w pięciu miejscach na terenie kraju. W warszawskim ośrodku recepcyjnym wolontariusze działający pod auspicjami Związku Polskich Kawalerów Maltańskich udzielają uchodźcom wsparcia socjalnego.

Ambasady Zakonu na Ukrainie, w Polsce i w innych krajach sąsiednich wspierają działania pomocowe Zakonu, przyczyniając się do ułatwienia swobodnego przepływu pomocy humanitarnej i tworząc pierwsze korytarze, którymi uchodźcy mogą bezpiecznie opuścić Ukrainę.

Ambasada Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce

Ulica Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa Poland

Tel: +48 22/8272546 - Email: [email protected]