Namiestnik Wielkiego Mistrza

Religijny i faktyczny zwierzchnik Zakonu Maltańskiego

Namiestnik Wielkiego Mistrza musi w pełni poświęcić się rozwojowi dzieł Zakonu i być przykładem dla wszystkich członków w zakresie praktyk religijnych. Ma on najwyższy autorytet. Wraz z Radą Suwerenną wydaje przepisy prawne nieprzewidziane w Karcie Konstytucyjnej, ogłasza akty prawne rządu i ratyfikuje umowy międzynarodowe.

Państwa, z którymi Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne, uznają Namiestnika Wielkiego Mistrza z uprawnieniami, immunitetami i honorami zastrzeżonymi dla głów państw.

Namiestnik Wielkiego Mistrza rezyduje w siedzibie Zakonu Maltańskiego, Pałacu Magistralnym w Rzymie.

 

Namiestnik Wielkiego Mistrza, J.E. Fra’ John T. Dunlap

Fra’ John T. Dunlap urodził się w Ottawie, w Kanadzie, w 1957 roku. Po studiach na Uniwersytecie w Nicei ukończył studia na Uniwersytecie w Ottawie, a następnie uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Zachodniego Ontario. Uniwersytet Johna Cabota w Rzymie przyznał mu tytuł doktora honoris causa w dziedzinie służby publicznej.

Fra’ John Dunlap jest adwokatem dopuszczonym do adwokatury stanu Nowy Jork oraz adwokatem i radca prawny adwokatury prowincji Ontario. W 1986 r. rozpoczął pracę w kancelarii Dunnington, Bartholow & Miller w Nowym Jorku, a w 1993 r. został w niej partnerem. Specjalizował się w prawie korporacyjnym i imigracyjnym. Jako prawnik cieszący się międzynarodowym uznaniem, od 1997 r. jest doradcą prawnym Stałej Misji Obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ.

W 1996 r. został przyjęty do Zakonu Maltańskiego, a w 2004 r. złożył śluby czasowe jako Kawaler Sprawiedliwości. W 2006 r. został wybrany pierwszym Regentem (przełożonym zakonnym) sub-przeoratu Matki Bożej z Lourdes z siedzibą w Nowym Jorku. W dniu 7 czerwca 2008 r. złożył śluby wieczyste jako pierwszy członek amerykański.

W 2009 r. Dunlap został wybrany na pięcioletnią kadencję jako członek Rady Suwerennej. W 2014 i 2019 r. został ponownie wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną – organ wybieralny Zakonu.

Przez ponad dziesięć lat służył Zakonowi Maltańskiemu jako przewodniczący Komisji ds. Ochrony Nazw i Znaków oraz przedstawiciel przy Związku Zakonów św. Jana.