This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here . Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

Personel Dyplomatyczny

Do podstawowych zadań Ambasady Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce należą:
– reprezentowanie interesów Rządu Zakonu Maltańskiego w Polsce;
– ułatwianie komunikacji między Zakonem Maltańskim, a władzami polskimi;
– wspieranie współpracy między Zakonem Maltańskim, a Rządem RP w takich dziedzinach, jak pomoc humanitarna, opieka zdrowotna i rozwój społeczny;
– wspieranie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w jego działalności medycznej i społecznej.

Siedziba Ambasady Suwerennego Zakonu Maltańskiego przy Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się pod adresem ul. Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa.

Personel dyplomatyczny Ambasady składa się z następujących osób:
– J.E. Niels Carl A. Lorijn, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
– Pani Alexandra Konarska, Radca w randze ministra
– Pani Małgorzata Sieńczewska, Radca

Każde państwo obchodzi swoje „Święto Narodowe”. Dla Suwerennego Zakonu Maltańskiego jest to dzień 24 czerwca, będące świętem św. Jana Chrzciciela, Patrona Zakonu Maltańskiego. Ambasada obchodzi dzień św. Jana podczas uroczystej mszy świętej i późniejszego przyjęcia, na które zaproszeni są wszyscy akredytowani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Ambasadorzy, a także przedstawiciele polskich władz i instytucji.

Lista dotychczasowych Ambasadorów Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej:

– J.E. hrabia François de Waresquiel (1990-2000)
– J.E. Roger de Giorgio (2000-2004)
– J.E. Vincenzo Manno (2004-2020)

Link do spisu zagranicznych misji dyplomatycznych w Polsce:  https://www.gov.pl/web/diplomacy/diplomatic-protocol

Ambasada Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce

Ulica Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa Poland

Tel: +48 22/8272546 - Email: [email protected]