Dyplomacja humanitarna

Dyplomacja humanitarna

Łączenie dyplomacji z pomocą w dotarciu do ludzi w potrzebie

Stosunki dyplomatyczne, którymi cieszy się Suwerenny Zakon Maltański ze 113 krajami i Unią Europejską, jego status stałego obserwatora w Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodowe umowy o współpracy zawarte z ponad 50 państwami, mają na celu ułatwienie jego działalności humanitarnej oraz umożliwienie nieograniczonego i chronionego dostępu, zwłaszcza w regionach dotkniętych kryzysem.

Sieć dyplomatyczna Zakonu wzmacnia jego stosunki z rządami państw, w których działa. Sieć ta pozwala na włączenie programów medycznych do krajowych i regionalnych systemów opieki zdrowotnej oraz ułatwia import sprzętu medycznego, aby jak najszybciej dotrzeć do osób potrzebujących.

Przykładem może być Myanmar, gdzie światowa agencja pomocy humanitarnej Zakonu Maltańczyków, Malteser International, może działać od 2001 roku, kiedy to zagranicznym organizacjom pomocowym nadal było niezwykle trudno pracować w tym kraju. Malteser International była jedną z niewielu organizacji międzynarodowych, które były w stanie rozpocząć natychmiastową akcję pomocy po tym, jak cyklon Nargis uderzył w kraju w 2008 roku, kierując międzynarodową pomoc do dotkniętych regionów.
Ze względu na swój status neutralnej, apolitycznej i niezależnej instytucji oraz swoją rolę humanitarną i bieżącą działalność w 120 krajach, Suwerenny Zakon Maltański jest w stanie interweniować jako mediator w konfliktach.