News

Fra’ John Dunlap wybrany 81. Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego

Fra’ John Dunlap wybrany 81. Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego
03/05/2023

Fra’ John Dunlap został wybrany Księciem i 81. Wielkim Mistrzem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego. Jest on pierwszym profesorem z obu Ameryk, który został wybrany na głowę Zakonu Maltańskiego.

Rada Kompletna Stanu, organ wyborczy, spotkała się w Rzymie w Willi Magistralnej, jednej z dwóch instytucjonalnych siedzib Zakonu Maltańskiego, i wybrała go absolutną większością głosów. W głosowaniu wzięło udział 99 osób z 18 różnych krajów.  Fra’ John Dunlap zakomunikował swój wybór papieżowi Franciszkowi listem napisanym własnoręcznie i został zaprzysiężony w kościele św. Marii na Awentynie, wchodząc tym samym w pełnię swoich uprawnień.

Wielki Mistrz jest głową Zakonu Maltańskiego i jest wybierany na urząd na okres dziesięciu lat zgodnie z art. 13 Konstytucji Zakonu. Państwa, z którymi Zakon Maltański utrzymuje stosunki dyplomatyczne, przyznają Wielkiemu Mistrzowi suwerenne prerogatywy, immunitety i honory zarezerwowane dla głów państw. Rezyduje on w siedzibie rządu Zakonu Maltańskiego, w Pałacu Magistralnym w Rzymie.

Fra’ John, z zawodu prawnik korporacyjny, urodził się w Ottawie, w Kanadzie, 16 kwietnia 1957 roku. Do Zakonu Maltańskiego został przyjęty w 1996 roku, a w 2008 roku złożył śluby wieczyste jako profes. W 2009 roku został wybrany na pięcioletnią kadencję jako członek Suwerennej Rady i ponownie wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną w 2014 i 2019 roku. Przewodzi Zakonowi Maltańskiemu jako Namiestnik Wielkiego Mistrza od czerwca 2022 roku, po śmierci Fra’ Marco Luzzago.

Nowy Wielki Mistrz, zwracając się do członków Rady Kompletnej Stanu, powiedział: „Przyjmuję ten urząd z głębokim duchem służby i z uroczystą obietnicą stałego zaangażowania. Dziękuję każdemu z was, że obdarzyliście mnie zaufaniem i że swoją dzisiejszą obecnością okazaliście wielką miłość i oddanie naszemu Zakonowi. Czeka nas wiele wyzwań, ale zjednoczeni w świadomości naszej misji Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (obrona wiary i pomoc ubogim), jestem pewien, że będziemy w stanie stawić im czoła razem zjednoczeni i spójni, w tym samym duchu, który kierował bł. Gerardem, założycielem Zakonu ponad 900 lat temu.”