Personel Dyplomatyczny

Do podstawowych zadań Ambasady Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce należą:
– reprezentowanie interesów Rządu Zakonu Maltańskiego w Polsce;
– ułatwianie komunikacji między Zakonem Maltańskim, a władzami polskimi;
– wspieranie współpracy między Zakonem Maltańskim, a Rządem RP w takich dziedzinach, jak pomoc humanitarna, opieka zdrowotna i rozwój społeczny;
– wspieranie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w jego działalności medycznej i społecznej.

Siedziba Ambasady Suwerennego Zakonu Maltańskiego przy Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się pod adresem ul. Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa.

Personel dyplomatyczny Ambasady składa się z następujących osób:
– J.E. Niels Carl A. Lorijn, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
– Pani Alexandra Konarska, Radca w randze ministra
– Pani Małgorzata Sieńczewska, Radca

Każde państwo obchodzi swoje „Święto Narodowe”. Dla Suwerennego Zakonu Maltańskiego jest to dzień 24 czerwca, będące świętem św. Jana Chrzciciela, Patrona Zakonu Maltańskiego. Ambasada obchodzi dzień św. Jana podczas uroczystej mszy świętej i późniejszego przyjęcia, na które zaproszeni są wszyscy akredytowani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Ambasadorzy, a także przedstawiciele polskich władz i instytucji.

Lista dotychczasowych Ambasadorów Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej:

– J.E. hrabia François de Waresquiel (1990-2000)
– J.E. Roger de Giorgio (2000-2004)
– J.E. Vincenzo Manno (2004-2020)

Link do spisu zagranicznych misji dyplomatycznych w Polsce:  https://www.gov.pl/web/diplomacy/diplomatic-protocol