Misja

Misja

Podtrzymywanie godności ludzkiej i dbanie o ludzi w potrzebie

Suwerenny Zakon Maltański jest jedną z najstarszych instytucji cywilizacji zachodniej i chrześcijańskiej. Jest świeckim zakonem Kościoła katolickiego od 1113 r. i podmiotem prawa międzynarodowego. Posiada stosunki dyplomatyczne z ponad 100 państwami i Unią Europejską oraz status stałego obserwatora w ONZ. Jest neutralny, bezstronny i apolityczny.

Obecnie Zakon Maltański działa w 120 krajach opiekując się osobami potrzebującymi poprzez swoje działania medyczne, społeczne i humanitarne. Na co dzień jego szerokie spektrum projektów społecznych stanowi stałe wsparcie dla zapomnianych lub wykluczonych członków społeczeństwa. Szczególnie angażuje się w pomoc ludziom żyjącym w czasie konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, świadcząc pomoc medyczną, opiekując się uchodźcami oraz dystrybuując leki i podstawowy sprzęt do przetrwania. Na całym świecie Zakon Maltański poświęca się zachowaniu godności ludzkiej i opiece nad wszystkimi potrzebującymi, niezależnie od ich rasy czy religii.

Założony w Jerozolimie w XI wieku, Zakon Maltański ma długą historię służby na rzecz bezbronnych i chorych. Ta ponad 900-letnia historia znajduje swoje odzwierciedlenie w pełnej nazwie: Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego z Rodos i Malty. Od 1834 r. siedziba rządowa Zakonu Malty znajduje się w Rzymie, gdzie ma zagwarantowane prawa eksterytorialne.

Zakon Maltański działa poprzez 11 Przeoratów, 48 Stowarzyszeń Narodowych, 133 misje dyplomatyczne, 1 międzynarodową agencję pomocy humanitarnej i 33 krajowe korpusy wolontariuszy, a także liczne szpitale, ośrodki medyczne i specjalistyczne fundacje. Nie realizuje on żadnego celu gospodarczego ani politycznego i nie jest zależny od innego państwa ani rządu.