This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here . Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

Misja

title

Podtrzymywanie godności ludzkiej i dbanie o ludzi w potrzebie

Suwerenny Zakon Maltański jest jedną z najstarszych instytucji cywilizacji zachodniej i chrześcijańskiej. Jest świeckim zakonem Kościoła katolickiego od 1113 r. i podmiotem prawa międzynarodowego. Posiada stosunki dyplomatyczne z ponad 100 państwami i Unią Europejską oraz status stałego obserwatora w ONZ. Jest neutralny, bezstronny i apolityczny.

Obecnie Zakon Maltański działa w 120 krajach opiekując się osobami potrzebującymi poprzez swoje działania medyczne, społeczne i humanitarne. Na co dzień jego szerokie spektrum projektów społecznych stanowi stałe wsparcie dla zapomnianych lub wykluczonych członków społeczeństwa. Szczególnie angażuje się w pomoc ludziom żyjącym w czasie konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, świadcząc pomoc medyczną, opiekując się uchodźcami oraz dystrybuując leki i podstawowy sprzęt do przetrwania. Na całym świecie Zakon Maltański poświęca się zachowaniu godności ludzkiej i opiece nad wszystkimi potrzebującymi, niezależnie od ich rasy czy religii.

Założony w Jerozolimie w XI wieku, Zakon Maltański ma długą historię służby na rzecz bezbronnych i chorych. Ta ponad 900-letnia historia znajduje swoje odzwierciedlenie w pełnej nazwie: Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego z Rodos i Malty. Od 1834 r. siedziba rządowa Zakonu Malty znajduje się w Rzymie, gdzie ma zagwarantowane prawa eksterytorialne.

Zakon Maltański działa poprzez 11 Przeoratów, 48 Stowarzyszeń Narodowych, 133 misje dyplomatyczne, 1 międzynarodową agencję pomocy humanitarnej i 33 krajowe korpusy wolontariuszy, a także liczne szpitale, ośrodki medyczne i specjalistyczne fundacje. Nie realizuje on żadnego celu gospodarczego ani politycznego i nie jest zależny od innego państwa ani rządu.

Ambasada Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce

Ulica Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa Poland

Tel: +48 22/8272546 - Email: [email protected]