This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here . Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

Relacje z Polską

TŁO HISTORYCZNE

Obecność Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce datuje się na XII wiek, kiedy to książę Henryk Sandomierski założył w Zagości komandorię, która została zniszczona podczas najazdu Mongołów. Joannici uczestniczyli w bitwie pod Legnicą 9 kwietnia 1241 r., a zabytki o niej świadczące znajdują się na Śląsku, Pomorzu i terenach należącego obecnie do Polski Baliwatu Brandenburskiego. W 1774 r. powstał Wielki Przeorat Polski i Litwy. Należał on do języka anglo-bawarskiego jednak został zlikwidowany po III rozbiorze Polski.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., 21 czerwca 1920 r. w Poznaniu powstał Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Jego członkowie aktywnie uczestniczyli w walce o niepodległe państwo polskie, brali udział w Wojsku Polskim, Powstaniu Wielkopolskim i obronie Lwowa.

W okresie międzywojennym Związek Polskich Kawalerów Maltańskich prowadził szpitale w Rychtalu, Rybniku i Ołyce, a 7 września 1939 r. otworzył „doraźny” szpital wojskowy przy ul. Senatorskiej w Warszawie (obecnie siedziba ambasady belgijskiej) w celu opieki nad ofiarami oblężenia Warszawy. W ciągu pięciu lat działalności aż do Powstania Warszawskiego szpital Zakonu Maltańskiego udzielił pomocy ok. 15.000 rannym i chorym oraz przeszkolił ponad 400 pielęgniarek i 500 wolontariuszy.

W latach 1945-1989 Zakonowi Maltańskiemu zakazano prowadzenia jakiejkolwiek działalności w Polsce. Po 44 latach emigracji w Londynie, po pierwszym powojennym zjeździe na Zamku Królewskim w Warszawie 14 października 1992 r., Związek Polskich Kawalerów Maltańskich wznowił swoją działalność w Polsce.

Stosunki dyplomatyczne między Suwerennym Zakonem Maltański a Rzeczypospolitą Polską zostały nawiązane 9 lipca 1990 roku. Następnie 18 kwietnia 1991 r. zawarto umowę pocztową, a 14 maja 2007 r. obydwa rządy zawarły umowę o współpracy w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy humanitarnej. Umowa ta została ratyfikowana i rozszerzona wspólną deklaracją podpisaną w Rzymie dnia 7 grudnia 2018 r.

Link do strony internetowej Związku Polskich Kawalerów Maltańskich: www.zakonmaltanski.pl

OFICJALNE WIZYTY PAŃSTWOWE

Następujące oficjalne wizyty państwowe miały miejsce pomiędzy Suwerennym Zakonem Maltańskim a Rzeczpospolitą Polską:

  • Grudzień 2018 r. – Wizyta Ministra Zdrowia J.E. Łukasza Szumowskiego u Wielkiego Szpitalnika J.E. Księcia Dominique’a de La Rochefoucauld-Montbel z okazji podpisania Deklaracji o współpracy pomiędzy polskim Ministerstwem Zdrowia a Suwerennym Zakonem Maltańskim.
  • Maj 2015 r. – wizyta Wielkiego Szpitalnika J.E. Dominique’a Prince de La Rochefoucauld-Montbel u J.E. prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Minister Kultury, J.E. Henryki Mościckiej Dendys, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz J.E. Igora Radziewicza Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
  • Październik 2012 r. – Wizyta Wielkiego Mistrza. Fra’ Matthew Festinga w Polsce na otwarciu wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie dotyczącej historii Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce. Lunch na cześć Wielkiego Mistrza i jego delegacji został wydany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
  • Maj 2009 r. – wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego u Wielkiego Mistrza Fra’ Matthew.Festinga
  • Maj 2007 r. – wizyta Wielkiego Mistrza. Fra’ Andrew Bertie’ego u Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
  • Maj 2006 – wizyta premiera Kazimierza Marcinkiewicza u Wielkiego Mistrza. Fra’ Andrew Bertiego.
  • Maj 1992 r. – Wizyta premiera Jana Olszewskiego u Wielkiego Mistrza. Fra’ Andrew Bertiego.
  • Sierpień 1931 r. – wizyta Wielkiego Mistrza. Fra’ Ludovico Chigi Albani della Rovere u Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

Ambasada Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce

Ulica Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa Poland

Tel: +48 22/8272546 - Email: [email protected]