Relacje z Polską

TŁO HISTORYCZNE

Obecność Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce datuje się na XII wiek, kiedy to książę Henryk Sandomierski założył w Zagości komandorię, która została zniszczona podczas najazdu Mongołów. Joannici uczestniczyli w bitwie pod Legnicą 9 kwietnia 1241 r., a zabytki o niej świadczące znajdują się na Śląsku, Pomorzu i terenach należącego obecnie do Polski Baliwatu Brandenburskiego. W 1774 r. powstał Wielki Przeorat Polski i Litwy. Należał on do języka anglo-bawarskiego jednak został zlikwidowany po III rozbiorze Polski.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., 21 czerwca 1920 r. w Poznaniu powstał Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Jego członkowie aktywnie uczestniczyli w walce o niepodległe państwo polskie, brali udział w Wojsku Polskim, Powstaniu Wielkopolskim i obronie Lwowa.

W okresie międzywojennym Związek Polskich Kawalerów Maltańskich prowadził szpitale w Rychtalu, Rybniku i Ołyce, a 7 września 1939 r. otworzył „doraźny” szpital wojskowy przy ul. Senatorskiej w Warszawie (obecnie siedziba ambasady belgijskiej) w celu opieki nad ofiarami oblężenia Warszawy. W ciągu pięciu lat działalności aż do Powstania Warszawskiego szpital Zakonu Maltańskiego udzielił pomocy ok. 15.000 rannym i chorym oraz przeszkolił ponad 400 pielęgniarek i 500 wolontariuszy.

W latach 1945-1989 Zakonowi Maltańskiemu zakazano prowadzenia jakiejkolwiek działalności w Polsce. Po 44 latach emigracji w Londynie, po pierwszym powojennym zjeździe na Zamku Królewskim w Warszawie 14 października 1992 r., Związek Polskich Kawalerów Maltańskich wznowił swoją działalność w Polsce.

Stosunki dyplomatyczne między Suwerennym Zakonem Maltański a Rzeczypospolitą Polską zostały nawiązane 9 lipca 1990 roku. Następnie 18 kwietnia 1991 r. zawarto umowę pocztową, a 14 maja 2007 r. obydwa rządy zawarły umowę o współpracy w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy humanitarnej. Umowa ta została ratyfikowana i rozszerzona wspólną deklaracją podpisaną w Rzymie dnia 7 grudnia 2018 r.

Link do strony internetowej Związku Polskich Kawalerów Maltańskich: www.zakonmaltanski.pl

OFICJALNE WIZYTY PAŃSTWOWE

Następujące oficjalne wizyty państwowe miały miejsce pomiędzy Suwerennym Zakonem Maltańskim a Rzeczpospolitą Polską:

  • Grudzień 2018 r. – Wizyta Ministra Zdrowia J.E. Łukasza Szumowskiego u Wielkiego Szpitalnika J.E. Księcia Dominique’a de La Rochefoucauld-Montbel z okazji podpisania Deklaracji o współpracy pomiędzy polskim Ministerstwem Zdrowia a Suwerennym Zakonem Maltańskim.
  • Maj 2015 r. – wizyta Wielkiego Szpitalnika J.E. Dominique’a Prince de La Rochefoucauld-Montbel u J.E. prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Minister Kultury, J.E. Henryki Mościckiej Dendys, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz J.E. Igora Radziewicza Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
  • Październik 2012 r. – Wizyta Wielkiego Mistrza. Fra’ Matthew Festinga w Polsce na otwarciu wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie dotyczącej historii Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce. Lunch na cześć Wielkiego Mistrza i jego delegacji został wydany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
  • Maj 2009 r. – wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego u Wielkiego Mistrza Fra’ Matthew.Festinga
  • Maj 2007 r. – wizyta Wielkiego Mistrza. Fra’ Andrew Bertie’ego u Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
  • Maj 2006 – wizyta premiera Kazimierza Marcinkiewicza u Wielkiego Mistrza. Fra’ Andrew Bertiego.
  • Maj 1992 r. – Wizyta premiera Jana Olszewskiego u Wielkiego Mistrza. Fra’ Andrew Bertiego.
  • Sierpień 1931 r. – wizyta Wielkiego Mistrza. Fra’ Ludovico Chigi Albani della Rovere u Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.