Relacje wielostronne

Relacje wielostronne

Wsparcie dla działań humanitarnych

Wielostronne stosunki z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Unią Europejską i najważniejszymi organizacjami międzynarodowymi pozwalają Suwerennemu Zakonowi Maltańskiemu przenieść swoją wiedzę fachową z tej dziedziny do stołu dyplomatycznego.

Za pośrednictwem ambasadorów i przedstawicieli dyplomatycznych Zakonu na arenie międzynarodowej reprezentowane są jego poglądy na kwestie leżące u podstaw jego zaangażowania – praw człowieka, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa żywnościowego.

Suwerenny Zakon Maltański, dzięki swojej wiedzy fachowej, wnosi swój wkład w globalne konsultacje i w określanie możliwych obszarów współpracy w dziedzinie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i pomocy w nagłych wypadkach.

Suwerenny Zakon Maltański utrzymuje relacje na poziomie Ambasadorów z

Unia Europejska

Suwerenny Zakon Maltański ma status stałego obserwatora przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jego wyspecjalizowanych agendach:

Organizacja Narodów Zjednoczonych – Nowy Jork
Organizacja Narodów Zjednoczonych – Genewa
Organizacja Narodów Zjednoczonych – Wiedeń

ESCAP – Komisja Gospodarczo-Społeczna Narodów Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) – (Bangkok)
FAO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agricultural Organization of the United Nations) – (Rzym)
IAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency) – (Wiedeń)
IFAD – Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development) – (Rzym)
IDLO – Międzynarodowa Organizacja Rozwoju Prawa – (Rzym)
UNECA – Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Afryki (United Nations Economic Commission for Africa) – (Adis Abeba)
UNEP – Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme) – (Nairobi)
UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – (Paryż)
UNHCHR – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (United Nations High Commissioner for Human Rights) – (Genewa)
UNHCR – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees) – (Genewa)
UNICRI – Międzyregionalny Instytut Organizacji Narodów Zjednoczonych do Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości – (Turyn)
UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization) – (Wiedeń)
UNODC – Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości United Nations Office for Drugs and Crime – (Wiedeń)
UNOOSA – Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni Kosmicznej (United Nations Office for Outer Space Affairs) – (Wiedeń)
WFP – Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme of the United Nations) – (Rzym)
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) – (Genewa)

Suwerenny Zakon Maltański posiada delegacje i reprezentacje przy następujących organizacjach międzynarodowych:

AU – Unia Afrykańska (African Union) – (Adis Abeba)
CPLP – Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych (Community of Portuguese Language Countries) – Lizbona
CTBTO- Traktat o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią Jądrową (Preparatory Commission for the comprehensive nuclear-test-ban Treaty Organization) – (Wiedeń)
ICCROM – Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (International Centre for the study of the preservation and restoration of cultural property) – (Rzym)
ICMM – Międzynarodowy Komitet Medycyny Wojskowej (International Committee of Military Medicine) – (Bruksela)
ICRC – Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (International Committee of the Red Cross) – (Genewa)
IDB – Międzyamerykański Bank Rozwoju (Inter-American Development Bank) – (Waszyngton)
IIHL – Międzynarodowy Instytut Prawa Humanitarnego (International Institute of Humanitarian Law) – (Sanremo, Genewa)
IFRC – Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – (Genewa)
IOC – Komisja Krajów Oceanu Indyjskiego (Indian Ocean Commission) – (Ebène, Mauritius)
IOF – Międzynarodowa Organizacja Frankofonii (International Organization of La Francophonie) – (Paryż)
IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organization for Migration) – (Genewa)
IPU – Unia Międzyparlamentarna (Genewa)
PAM – Zgromadzenie Parlamentarne Krajów Morza Śródziemnego (Parliamentary Assembly of the Mediterranean) – (Malta)
SICA – System Integracji Środkowoamerykańskiej (Central American Integration System) – (San Salvador)
UNIDROIT – Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego (International Institute for the Unification of Private Law) – (Rzym)
Rada Europy (Council of Europe) – (Strasburg)