This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here . Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

Relacje wielostronne

Relacje wielostronne

Wsparcie dla działań humanitarnych

Wielostronne stosunki z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Unią Europejską i najważniejszymi organizacjami międzynarodowymi pozwalają Suwerennemu Zakonowi Maltańskiemu przenieść swoją wiedzę fachową z tej dziedziny do stołu dyplomatycznego.

Za pośrednictwem ambasadorów i przedstawicieli dyplomatycznych Zakonu na arenie międzynarodowej reprezentowane są jego poglądy na kwestie leżące u podstaw jego zaangażowania – praw człowieka, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa żywnościowego.

Suwerenny Zakon Maltański, dzięki swojej wiedzy fachowej, wnosi swój wkład w globalne konsultacje i w określanie możliwych obszarów współpracy w dziedzinie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i pomocy w nagłych wypadkach.


Suwerenny Zakon Maltański utrzymuje relacje na poziomie Ambasadorów z

Unia Europejska

Suwerenny Zakon Maltański ma status stałego obserwatora przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jego wyspecjalizowanych agendach:


Organizacja Narodów Zjednoczonych – Nowy Jork
Organizacja Narodów Zjednoczonych – Genewa
Organizacja Narodów Zjednoczonych – Wiedeń

ESCAP – Komisja Gospodarczo-Społeczna Narodów Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) – (Bangkok)
FAO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agricultural Organization of the United Nations) – (Rzym)
IAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency) – (Wiedeń)
IFAD – Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (International Fund for Agricultural Development) – (Rzym)
UNECA – Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Afryki (United Nations Economic Commission for Africa) – (Adis Abeba)
UNEP – Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme) – (Nairobi)
UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – (Paryż)
UNHCHR – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (United Nations High Commissioner for Human Rights) – (Genewa)
UNHCR – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees) – (Genewa)
UNICRI – Międzyregionalny Instytut Organizacji Narodów Zjednoczonych do Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości – (Turyn)
UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization) – (Wiedeń)
UNODC – Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości United Nations Office for Drugs and Crime – (Wiedeń)
UNOOSA – Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni Kosmicznej (United Nations Office for Outer Space Affairs) – (Wiedeń)
WFP – Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme of the United Nations) – (Rzym)
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) – (Genewa)

Suwerenny Zakon Maltański posiada delegacje i reprezentacje przy następujących organizacjach międzynarodowych:


AU – Unia Afrykańska (African Union) – (Adis Abeba)
CPLP – Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych (Community of Portuguese Language Countries) – Lizbona
CTBTO- Traktat o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią Jądrową (Preparatory Commission for the comprehensive nuclear-test-ban Treaty Organization) – (Wiedeń)
ICCROM – Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (International Centre for the study of the preservation and restoration of cultural property) – (Rzym)
ICMM – Międzynarodowy Komitet Medycyny Wojskowej (International Committee of Military Medicine) – (Bruksela)
ICRC – Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (International Committee of the Red Cross) – (Genewa)
IDB – Międzyamerykański Bank Rozwoju (Inter-American Development Bank) – (Waszyngton)
IIHL – Międzynarodowy Instytut Prawa Humanitarnego (International Institute of Humanitarian Law) – (Sanremo, Genewa)
IFRC – Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – (Genewa)
IOC – Komisja Krajów Oceanu Indyjskiego (Indian Ocean Commission) – (Ebène, Mauritius)
IOF – Międzynarodowa Organizacja Frankofonii (International Organization of La Francophonie) – (Paryż)
IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organization for Migration) – (Genewa)
IPU – Unia Międzyparlamentarna (Genewa)
PAM – Zgromadzenie Parlamentarne Krajów Morza Śródziemnego (Parliamentary Assembly of the Mediterranean) – (Malta)
SICA – System Integracji Środkowoamerykańskiej (Central American Integration System) – (San Salvador)
UNIDROIT – Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego (International Institute for the Unification of Private Law) – (Rzym)
Rada Europy (Council of Europe) – (Strasburg)

Ambasada Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce

Ulica Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa Poland

Tel: +48 22/8272546 - Email: polandemb[email protected]