News

30. Międzynarodowa Konferencja Szpitalników w Krakowie

30. Międzynarodowa Konferencja Szpitalników w Krakowie
15/03/2024

30. Międzynarodowa Konferencja Szpitalników odbyła się w dniach 15, 16 i 17 marca w Krakowie, z udziałem ponad 35 szefów projektów humanitarnych światowej sieci Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego.

„Cel tego Międzynarodowego Spotkania Szpitalników jest jasny: wzmocnić funkcję szpitalniczą Zakonu, aby lepiej służyć naszym Panom: ubogim i chorym na całym świecie” – powiedział Wielki Mistrz, Fra’ John Dunlap, otwierając konferencję. Trzydniowe wydarzenie obejmowało przemówienia, prezentacje dotyczące kluczowych kwestii, a także warsztaty skupiające się na tym, jak wzmocnić współpracę między różnymi jednostkami Zakonu.

Dramat humanitarny rozgrywający się w Strefie Gazy zajął centralne miejsce pierwszego dnia, a list przedstawiony Wielkiemu Mistrzowi przez ojca Davide Meli, kanclerza Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, w imieniu łacińskiego katolickiego patriarchy Jerozolimy, kardynała Pierbattisty Pizzaballi, chwalił pracę Zakonu Maltańskiego i wzywał do skoordynowanych działań w celu zapewnienia pomocy ludności Gazy.

„Prymat miłosierdzia, prymat miłości: to jedyna możliwa odpowiedź na banalność zła” – powiedział Wielki Szpitalnik Fra’ Alessandro de Franciscis – cytując książkę filozofki Hannah Arendt z 1963 roku – i wzywając swoich kolegów do „zakasania rękawów i pracy z kompetencjami, aby coraz lepiej służyć ubogim i chorym”, zgodnie z niezachwianym mottem Zakonu: służba ubogim i dawanie świadectwa wiary.

Praca Zakonu Maltańskiego na Ukrainie została przypomniana w najbardziej znaczącym przedsięwzięciu podjętym przez Zakon od czasów II wojny światowej. Po wstrząsającej relacji wolontariusza z Mariupola, życie siedmiu wolontariuszy Zakonu Maltańskiego poległych na Ukrainie zostało uhonorowane modlitwą o pokój.

Pierwszego dnia Mszy Świętej w Katedrze na Wawelu przewodniczył JE Ks. Abp. Stanisław Kardynał Dziwisz, a drugiego dnia Wielki Mistrz odwiedził Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym na Woli Justowskiej, gdzie wraz z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim odsłonił pamiątkową tablicę.

Kategoria: AKTUALNOŚCI