MISJA SZPITALNICZA

Najstarsza chrześcijańska misja medyczna na świecie

Zakon Maltański jest stale obecny przy projektach medycznych, społecznych i humanitarnych w większości krajów świata.

Jego 13,500 członków, 95,000 stałych wolontariuszy i wykwalifikowany personel składający się z 52,000 profesjonalistów – większość z nich to personel medyczny i paramedyczny – tworzy skuteczną sieć, która obejmuje wszystkie obszary wsparcia, od pomocy doraźnej dla uchodźców i przesiedleńców żyjących w czasie wojny i konfliktów, po interwencje na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi, pracę w szpitalach, opiekę medyczną i usługi socjalne. Jego programy, prowadzone niezależnie lub w ramach partnerstwa z rządami i agencjami międzynarodowymi, są obecnie aktywne w 120 krajach.

Pomoc dla ofiar katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych nasiliła się w ostatnich dziesięcioleciach. Poprzez swoje krajowe stowarzyszenia, korpusy wolontariuszy i światową agencję pomocy humanitarnej Malteser International, Zakon Maltański zapewnia pomoc medyczną i humanitarną w nagłych wypadkach i współpracuje z ludnością dotkniętą katastrofami w celu wdrożenia programów odbudowy i przygotowania na wypadek katastrofy.

WOLONTARIUSZE

Różnorodność projektów Zakonu Maltańskiego pozwala każdemu na znalezienie najlepszej formy aktywności

TZakon Maltański liczy na 95.000 oddanych wolontariuszy, którzy z powodzeniem realizują wiele jego projektów na całym świecie.

Z roku na rok opiekują się oni bezdomnymi żyjącymi w izolacji w miastach, pomagają uchodźcom przybywającym do europejskich wybrzeży, udzielają pierwszej pomocy i organizują kampanie medyczne i społeczne, reagują na ofiary klęsk żywiołowych, towarzyszą niepełnosprawnym gościom podczas pielgrzymek i letnich obozów, wspierają osoby starsze przebywające w domach oraz przygotowują pożywne jedzenie dla ludzi żyjących w ubóstwie w srogie zimy.

Zakon Maltański prowadzi korpus pierwszej pomocy i ambulansów w 33 krajach, które w dużej mierze polegają na zaangażowaniu wolontariuszy.

Od czasu swojego powołania do życia w 1938 r. Irish Ambulance Corps stał się wiodącym podmiotem wykonującym szkolenia z pierwszej pomocy, transporty sanitarne i świadczącym opiekę społeczną w najważniejszych miastach i miejscowościach Irlandii, a za pośrednictwem swojej sekcji młodzieżowej prowadzi programy rozwojowe i aktywność sportową.

Zakon Maltański prowadzi działalność w 120 krajach świata

Mapa wskazuje stolice krajów, w których Zakon Maltański prowadzi projekty medyczne, społeczne lub humanitarne
Działalność humanitarna i medyczna