This website uses technical and assimilated cookies as well as user-profiling third party cookies in a grouped format to simplify online navigation and to protect the use of services. To find out more or to refuse consent to the use of one or any of the cookies, click here . Closing this banner, browsing this page or clicking on anything will be taken as consent to the use of cookies.

Close

MISJA SZPITALNICZA

MISJA SZPITALNICZA

Najstarsza chrześcijańska misja medyczna na świecie

Zakon Maltański jest stale obecny przy projektach medycznych, społecznych i humanitarnych w większości krajów świata.

Jego 13,500 członków, 80,000 stałych wolontariuszy i wykwalifikowany personel składający się z 42,000 profesjonalistów – większość z nich to personel medyczny i paramedyczny – tworzy skuteczną sieć, która obejmuje wszystkie obszary wsparcia, od pomocy doraźnej dla uchodźców i przesiedleńców żyjących w czasie wojny i konfliktów, po interwencje na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi, pracę w szpitalach, opiekę medyczną i usługi socjalne. Jego programy, prowadzone niezależnie lub w ramach partnerstwa z rządami i agencjami międzynarodowymi, są obecnie aktywne w 120 krajach.

Pomoc dla ofiar katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych nasiliła się w ostatnich dziesięcioleciach. Poprzez swoje krajowe stowarzyszenia, korpusy wolontariuszy i światową agencję pomocy humanitarnej Malteser International, Zakon Maltański zapewnia pomoc medyczną i humanitarną w nagłych wypadkach i współpracuje z ludnością dotkniętą katastrofami w celu wdrożenia programów odbudowy i przygotowania na wypadek katastrofy.

WOLONTARIUSZE

WOLONTARIUSZE

Różnorodność projektów Zakonu Maltańskiego pozwala każdemu na znalezienie najlepszej formy aktywności

TZakon Maltański liczy na 80.000 oddanych wolontariuszy, którzy z powodzeniem realizują wiele jego projektów na całym świecie.

Z roku na rok opiekują się oni bezdomnymi żyjącymi w izolacji w miastach, pomagają uchodźcom przybywającym do europejskich wybrzeży, udzielają pierwszej pomocy i organizują kampanie medyczne i społeczne, reagują na ofiary klęsk żywiołowych, towarzyszą niepełnosprawnym gościom podczas pielgrzymek i letnich obozów, wspierają osoby starsze przebywające w domach oraz przygotowują pożywne jedzenie dla ludzi żyjących w ubóstwie w srogie zimy.

Zakon Maltański prowadzi korpus pierwszej pomocy i ambulansów w 33 krajach, które w dużej mierze polegają na zaangażowaniu wolontariuszy.

Od czasu swojego powołania do życia w 1938 r. Irish Ambulance Corps stał się wiodącym podmiotem wykonującym szkolenia z pierwszej pomocy, transporty sanitarne i świadczącym opiekę społeczną w najważniejszych miastach i miejscowościach Irlandii, a za pośrednictwem swojej sekcji młodzieżowej prowadzi programy rozwojowe i aktywność sportową.

Zakon Maltański prowadzi działalność w 120 krajach świata

Map indicates capital cities of countries where the Order of Malta runs medical, social, or humanitarian projects

Zakon Maltański prowadzi działalność w 120 krajach świata

Ambasada Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce

Ulica Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa Poland

Tel: +48 22/8272546 - Email: [email protected]