News

„Opłatek Maltański” w Warszawie

„Opłatek Maltański” w Warszawie
17/12/2022

W sobotę w siedzibie Fundacji św. Jana Jerozolimskiego odbyła się warszawska edycja „Opłatka Maltańskiego”. To coroczne wydarzenie jest częścią ogólnopolskiego projektu zapoczątkowanego przez członków  Związku Polskich Kawalerów Maltańskiech w 2002 roku, którego celem jest podzielenie się marzeniem o Bożym Narodzeniu z tysiącami pokrzywdzonych przez los dorosłych i dzieci.

Tegoroczna impreza, która została objęta honorowym patronatem Ambasady Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce, odbywa się w różnych terminach w 28 polskich miastach i miasteczkach, czterech gminach na Ukrainie, a także w Londynie i Coventry, i oczekuje się, że obejmie blisko 4000 gości.

W organizację tzw. „Opłatków” miesiącami angażują się setki wolontariuszy. W prawdziwym duchu Świąt Bożego Narodzenia poświęcają swój czas i energię, aby najbardziej bezbronni z naszych braci i sióstr – chorzy, bezdomni, starsi, samotni, niepełnosprawni, zepchnięci na margines i całe rodziny z trudem wiążące koniec z końcem – stali się gwiazdami na swój własny sposób na jeden wyjątkowy dzień.

Od skromnych początków, niezwykły rozwój projektu „Opłatek Maltański” pokazuje, jak konieczne jest dzielenie się z innymi tym, co mamy, zwłaszcza w trudnych i niepewnych czasach, w których żyjemy.