News

Wielki Szpitalnik odwiedza Polskę i Ukrainę

Wielki Szpitalnik odwiedza Polskę i Ukrainę
05/03/2023

Wielki Szpitalnik Zakonu Maltańskiego (Minister Pomocy Humanitarnej i Współpracy Międzynarodowej) Fra’ Alessandro de Franciscis złożył trzydniową wizytę w Polsce i na Ukrainie, podczas której spotkał się z przedstawicielami instytucji i odwiedził niektóre z najważniejszych inicjatyw Zakonu Maltańskiego w zakresie pomocy uchodźcom i osobom przesiedlonym w wyniku wojny na Ukrainie.

Towarzyszył mu jego szef sztabu, Ivo Graziani, delegacja Ordre de Malte France (który wspiera liczne projekty w Polsce i na Ukrainie) pod przewodnictwem jej prezydenta, Cédrica Chalret du Rieu, Jacek Tarnowski i dr Marcin Świerad, odpowiednio Prezes i Szpitalnik Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Niels Lorijn, Ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce.

W stolicy Polski delegacja rozmawiała z Nuncjuszem Apostolskim, Monsignor Salvatore Pennacchio oraz Kardynałem Kazimierzem Nyczem, Arcybiskupem Warszawskim, a także odwiedziła kilka programów dla uchodźców, w tym te promujące integrację z kursami języka polskiego dla Ukraińców.

Drugiego dnia delegacja Zakonu Maltańskiego przekroczyła granicę Polski i udała się na Ukrainę, gdzie odwiedziła cmentarz Łyczakowski we Lwowie, spotkała się z władzami lokalnymi i religijnymi, z którymi Zakon Maltański prowadzi liczne inicjatywy w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej, a także spotkała się z pracownikami i wolontariuszami niektórych z tych projektów, w tym schroniska dla osób przesiedlonych i magazynu pomocy humanitarnej, z którego wysyłane są dostawy do około 60 miejsc na Ukrainie.

Następnego dnia Fra’ Alessandro spotkał się z uchodźcami zakwaterowanymi przez Siostry Albertynki w Krakowie i odwiedził ośrodek Zakonu Maltańskiego dla dzieci niepełnosprawnych.