News

Konferencja Organizacji Pomocowych Zakonu Maltańskiego Centralnej i Wschodniej Europy

Konferencja Organizacji Pomocowych Zakonu Maltańskiego Centralnej i Wschodniej Europy
27/03/2021

Ponad 40 reprezentantów z 8 krajów wraz z przedstawicielami Wielkiego Magisterium w Rzymie wzięło udział w kolejnej Konferencji Organizacji Pomocowych Zakonu Maltańskiego Centralnej i Wschodniej Europy, która odbyła się on-line w dniach 26-27 marca.

Swoim udziałem zaszczycili Wielki Kanclerz J.E. Albrecht Freiherr von Boeselager oraz Wielki Szpitalnik J.E. Dominique de La Rochefoucauld-Montbel . W dwudniowym spotkaniu uczestniczył również J.E Niels Carl Alexander Lorijn Ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce, Alexandra Konarska, Radca Ambasady w Polsce w randze Ministra oraz Aleksandra Węglarzy z Maltańskiej Służby Medycznej – Pomocy Maltańskiej.
Na spotkaniu zastanawiano się jak trwająca już ponad rok sytuacja pandemiczna wpływa na pracę organizacji w poszczególnych krajach, jakie pojawiają się w związku z tym nowe wyzwania i nowe potrzeby oraz jak sobie z nimi radzić.

Dyskutowano także nad sposobami polepszenia wymiany informacji i ułatwienia kontaktów poprzez korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych dla wzmocnienia współpracy między krajami Europy Centralnej i Wschodniej, a tym samym poprawy skuteczności działań. Wreszcie próbowano odpowiedzieć na pytanie jak obecna sytuacja wpływa na wolontariuszy, szczególnie tych młodych, i jak nasze działania wpływają na ich funkcjonowanie i rozwój w wyizolowanym świecie.
Sporą część spotkania poświęcono refleksji nad encykliką Laudato Si papieża Franciszka oraz zastanowieniu się w jaki sposób działania Organizacji Zakonnych mogą odpowiedzieć na wezwanie Papieża Franciszka.

Konferencja jak zawsze była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń spostrzeżeń i do budowania współpracy, która zawsze otwiera więcej możliwości działania i zmieniania
świata na lepsze.