News

Spotkanie z Pierwszą Damą

16/12/2022

Ambasador Niels Lorijn był gościem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, żony JE Prezydenta Andrzeja Dudy. Spotkanie, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, dotyczyło pomocy humanitarnej dla ofiar wojny na Ukrainie, zarówno w Polsce, jak i na samej Ukrainie.

Od początku wojny Zakon Maltański poprzez swoje struktury w Polsce, na Ukrainie i w innych krajach europejskich zapewnia schronienie, zaopatrzenie w żywność i artykuły nieżywnościowe, doraźną opiekę medyczną, rehabilitację i opiekę psychospołeczną (w tym reagowanie na traumę, pierwsza pomoc psychologiczna, telemedycyna psychiatryczna, grupy wsparcia, muzykoterapia) w ośrodkach i poprzez zespoły mobilne dziesiątkom tysięcy ofiar i uchodźców.

Pierwsza Dama poruszyła kwestię sytuacji niepełnosprawnych kobiet i dzieci uchodźców oraz istotnej roli, jaką odgrywają obecne ośrodki Zakonu w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Poznaniu w zapewnianiu terapii i długoterminowych usług społecznych, w tym wsparcia psychologicznego, opieki nad dziećmi, kursów językowych i warsztatów zatrudnienia. Jedną z ostatnich inicjatyw podjętych przez polską organizację pomocową Zakonu jest prowadzenie mobilnych klinik na Zachodniej Ukrainie, które zapewniają podstawową opiekę lekarską i ogólną oraz pierwszą pomoc.

Ambasador Lorijn mówił o doświadczeniach Zakonu w zakresie budowania potencjału, w tym o przeszkoleniu ponad 3000 ukraińskich wolontariuszy w obszarze pierwszej pomocy, utworzeniu centrum szkolenia ortopedycznego w szpitalu ratunkowym we Lwowie oraz o roli i doświadczeniu Zespołu Ratownictwa Medycznego (EMT) Malteser International. W tym kontekście omówiono szkolenie ukraińskich medyków prowadzone przez polskie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także potrzebę dalszego poszerzania kompetencji lekarzy i personelu ratownictwa medycznego na Ukrainie.