News

Wielki Szpitalnik odwiedza punkty pomocy na granicy z Ukrainą, aby wesprzeć pracę wolontariuszy

25/03/2022

Wielki Szpitalnik Zakonu Maltańskiego, Dominique de La Rochefoucauld-Montbel, udał się w niedzielę na granicę polsko-ukraińską, aby ocenić działania pomocowe i udzielić wsparcia wielu wolontariuszom niestrudzenie pracującym na miejscu. Towarzyszyli mu Niels Lorijn, ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce, Jan Rościszewski, szpitalnik Polskiego Związku Zakonu Maltańskiego oraz dr n. med. Marcin Świerad, szef Maltańskiej Służby Meducznej.

W ośrodku dla uchodźców w Korczowej delegację Zakonu powitała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. W ramach dwudniowej podróży grupa odwiedziła placówki pomocy medycznej i socjalnej Zakonu Maltańskiego w Krakovcu (UA), Krościenku i Krakowie, a także placówkę zaopatrzeniową Zakonu Maltańskiego w Komborni. W poniedziałek w Krakowie dołączyli do nich wysocy rangą członkowie polskich i niemieckich stowarzyszeń Zakonu oraz Malteser International.

Do tej pory Malteser International i lokalne organizacje pomocowe Zakonu na Ukrainie i w krajach sąsiednich dostarczyły pomoc humanitarną i medyczną dla około 275 000 ofiar, 65 000 posiłków dla uchodźców oraz 47 ciężarówek ze środkami medycznymi, żywnością, sprzętem i innymi towarami do 18 miejsc na Ukrainie. W związku z rosnącymi potrzebami przesiedleńców, Zakon w miarę możliwości rozszerza również swoje dotychczasowe projekty w Donbasie i Mariupolu. We Lwowie i Iwano Frankowsku przesiedleńcy otrzymują zakwaterowanie.

W Polsce Zakon Maltański prowadzi punkty pomocy medycznej i socjalnej na przejściach granicznych w Hrebennem (Lubycza) i Krościenku oraz na dworcach kolejowych w Krakowie i Katowicach. Prowadzi również 13 punktów zbiórki i dwa węzły transportowe środków medycznych, żywności, odzieży i sprzętu, a także oferuje uchodźcom zakwaterowanie w pięciu miejscach na terenie kraju. W warszawskim ośrodku recepcyjnym wolontariusze działający pod auspicjami Związku Polskich Kawalerów Maltańskich udzielają uchodźcom wsparcia socjalnego.

Ambasady Zakonu na Ukrainie, w Polsce i w innych krajach sąsiednich wspierają działania pomocowe Zakonu, przyczyniając się do ułatwienia swobodnego przepływu pomocy humanitarnej i tworząc pierwsze korytarze, którymi uchodźcy mogą bezpiecznie opuścić Ukrainę.